WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАРАБОТКА НА РАБОТНИК,

НАЗНАЧЕН ПО ЧЛ.114 ОТ КТ


ВЪВЕДЕТЕ БРОЯ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ДНИ ЗА МЕСЕЦА :

ИЗБЕРЕТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА  
РАБОТНОТО ВРЕМЕ /в часове/СУМАТА НА ЗАРАБОТКАТА Е :

Забележка: Към момента минималната часова работна заплата е 5,58 лв.

***
Автор: Веселин Димов
support@dimovsoft.winWeb hosting by Somee.com