WEB приложение за изчисляване на запор

Приложението служи за изчисляване на наложен запор по реда на чл.446 от ГПК
с основа абсолютна несеквестируема сума /МРЗ към момента/ и
съотношение на остатъка над абсолютната несеквестируема сума
/приложението е разработено според разбиранията на автора по темата/

__________________________________________________________________________________________________
ИЗДЪРЖА ЛИ ЛИЦЕТО ДЕЦА ?  
  


ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА МРЗ КЪМ МОМЕНТА:  лв.


ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА НЕТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:  лв.
/ данните се взимат от графи "Сума за получаване" и "Аванс" от РПВ + пенсия /
_________________________________________________________________________________________

     


   
несеквестируема част:  лв.


РАЗМЕР НА ЗАПОРА:  лв.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win
Web hosting by Somee.com