WEB - приложение за изчисляване на заплата брутоВъведете трудовият стаж на лицето по специалността /в години/


Въведете РЗ, на която трябва да бъде назначено лицето  лв.


С този стаж, за да получи указаната РЗ, лицето трябва да бъде назначено на

 лв.

Техническа проверка : ИЗЧИСЛЕНИЯТА СА ВЕРНИ.


Автор: Веселин Димов
vesodimov@gmail.com
Web hosting by Somee.com