WEB - приложение за изчисляване на заплата брутоВъведете трудовият стаж на лицето по специалността /в години/

                           Въведете РЗ, на която трябва да бъде назначено лицето  лв.


С този стаж, за да получи указаната РЗ, лицето трябва да бъде назначено на

 лв.

Техническа проверка : ИЗЧИСЛЕНИЯТА СА ВЕРНИ.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win


Web hosting by Somee.com