WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК
 И ВНОСКИ ЗА СОЛ С ЛИЧЕН ТРУД


ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА ЛИЧНИЯ ТРУД:  лв.

         Сумата на осигуровката е :  лв.

Размерът на данъка е :  лв.

Общо задължение:  лв.
/осигуровка + данък/

*****
Автор: Веселин Димов
vesodimov@gmail.com
Web hosting by Somee.com