WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК
 И ВНОСКИ ЗА СОЛ С ЛИЧЕН ТРУД през 2021 г.


ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА ЛИЧНИЯ ТРУД:  лв.


         

Сумата на осигуровката е :  лв.

Размерът на данъка е :  лв.

Общо задължение:  лв.
/осигуровка + данък/


*****
Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win


Web hosting by Somee.com