WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК
 И ВНОСКИ ЗА СОЛ С ЛИЧЕН ТРУД


ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА ЛИЧНИЯ ТРУД:  лв.


         

ЛИЦЕТО Е ПЕНСИОНЕР:  

Сумата на осигуровката е :  лв.

        Размерът на данъка е :
 лв.

              Общо задължение:  лв.
     /осигуровка + данък/

          
Сума за получаване:  лв.
     /личен труд+осигуровки+данък/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Автор: Веселин Димов
support@dimovsoft.win

Web hosting by Somee.com