WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА СТАЖ
ОТ ВТОРА КЪМ ТРЕТА КАТЕГОРИЯВЪВЕДЕТЕ СТАЖА НА ЛИЦЕТО В УСЛОВИЯТА НА ВТОРА КАТЕГОРИЯ

         
                  години          месеци            дни                      ПРИРАВНЕН СТАЖ НА ЛИЦЕТО ОТ ВТОРА КЪМ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

         
                години          месеци            дни                    


*****
Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win


 

 

Web hosting by Somee.com