WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ

Въведете датата на постъпване:          
                                                                  д            м             г

Въведете датата на прекратяване:        
                                                                   д            м             г

РАБОТНИКЪТ Е СЪС СТАЖ           

                                                             г           м           д

*****

Автор: Веселин Димов

vesodimov@gmail.com 

     
  
     
     
     
     
     
Web hosting by Somee.com