WEB приложение за изчисляване на дивидент
на база чиста печалба след данъчно облагане


Въведете размера на чистата печалба :  лв.
                                              ВАЖНО: Въвеждайте сумата с разделител точка.

Дружеството е с :

  Един съдружник с/със % от капитала на дружеството.

Втори съдружник с/със % от капитала на дружеството.

 Трети съдружник с/със % от капитала на дружеството.

Данък върху дивидента / 5 % / :  лв.

    Дивидент за разпределяне :  лв.


* * * * * * * * * * РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ * * * * * * * * * *


Първи съдружник :  лв.

 Втори съдружник :  лв.

 Трети съдружник :  лв.
След всяко изчисление  


Автор: Веселин Димов
support@dimovsoft.win

Web hosting by Somee.com