WEB - приложение за изчисляване на данък върху доход

Приложението служи за изчислявена на данък и сума за получаване при наемни отношения,
граждански договори, авторски хонорари и регистрирани земеделски производители.


Въведете размера на дохода:  лв.

Изберете процент на НПР:
10%   25 %   40 %   60 %


_______________________________________________

Размер на НПР:          лв.

Облагаема сума:         лв.

Данък:                          лв.

Сума за получаване:    лв.
_______________________________________________
Автор: Веселин Димов
vesodimov@gmail.com
Web hosting by Somee.com