WEB - приложение за изчисляване на данък върху доход

Приложението служи за изчислявена на данък и сума за получаване при наемни отношения,
граждански договори, авторски хонорари и регистрирани земеделски производители.Въведете размера на дохода:  лв.

Изберете процент на НПР:
10%     25 %     40 %     60 %_____________________________________________________________

Размер на НПР:            лв.

Облагаема сума:           лв.

Данък:                                 лв.

Сума за получаване:    лв.
_____________________________________________________________


Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win
Web hosting by Somee.com